Pracovní schůzka - plánování oprav a pomoci při opravách

11.01.2014 19:57

Dne 24. ledna v 18.00 jsou zváni všichni farníci se zájmem o dění ve farnosti Budišov nad Budišovkou na místní faru na pracovní schůzku. Správce farnosti přednese své představy o plánu oprav fary a kostela v průběhu tohoto roku. Bylo by taktéž vhodné, kdyby se zúčastnily osoby, které jsou ochotny aktivně pomoci, aby bylo možné domluvit konkrétní termíny brigád a jejich obsahovou a časovou náplň.

Všem, kteří jsou ochotni přijít a následně pomoci, vřelé díky a Pán Bůh zaplať.