Poutní mše v Klokočůvku

04.09.2014 18:38

V neděli 7. září se koná poutní mše v Klokočůvku (Panna Maria ve skále) v 10.00. Z tohoto důvodu nebudou slouženy nedělní bohoslužby v žádné z farností. Mše svatá pro ty, kteří se nemohou účastnit nedělní bohoslužby, bude v 16.00 v Budišově (s nedělní platností).