Ohlédnutí za 1. sv. přijímáním v Budišově

24.07.2012 21:29

1. svaté přijímání v Budišově

 

V neděli 10. června jsme prožívali v našem budišovském chrámě Nanebevzetí P. Marie trojí slavnost. Připomínali jsme 256 let od posvěcení kostela, zároveň byla v církevním kalendáři slavnost Těla a Krve Páně (lidově známá jako „Boží Tělo“), ale nejvíce jsme radovali ze čtyř dětí, které mohly poprvé přijmout svaté přijímání. Eliška, Máša a oba Dankové se v tomto školním roce zvlášť na tuto událost těšili. Hezké šaty, trošku menší tréma a milé úsměvy na tvářích byly až na konci řetězce jejich náročné přípravy. Mezitím se museli přiměřeně seznámit s věroukou Katolické církve o svátostech, s Božím slovem, které tuto svátost provází, a hlavně svědomitě vnímat zodpovědnost v křesťanském životě. Poslední díl své přípravy tedy završili svatou zpovědí. Nebyli na to však sami. Pomáhali jim v tom jejich rodiče, kmotři a nakonec celá farnost, která na ně myslela hlavně v modlitbách. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli, a našim dětem přeji, aby jim jejich čistá a upřímná radost z této slavnosti vydržela celý život. My, dospělí křesťané, víme, že to není jednoduché.

P. Petr Fichna, duchovní správce v Budišově n/B