Svatoňovice

Kostel sv. Trojice

Kostel sv. Trojice byl vystavěn v 2. polovině 17. století v barokním stylu. Stavba byla vyzdvižena na místě, kde asi byla již dříve vystavěna kaple. Kostelní zvon totiž nesl letopočet 1611, byl však zrekvírován za 1. svět. války. Velkou opravou a úpravami prošel kostel v 18. století a pak ve třicátých letech 20. století.

Interiér doznal úprav v 90. letech minulého století.

Mše svaté zde bývají zpravidla v neděli v 11:00.

Foto použito z: https://mizdoch.mistecko.cz/