Staré Oldřůvky

Kostel Navštívení Panny Marie

Farní kostel se ve Starých Oldřůvkách připomíná již v roce 1510, kdy zde působil karmelitánský kněz. Roku 1633 duchovní správa Starých Oldřůvek zanikla a byla obnovena až v roce 1784 ve formě lokální kuracie. Mezitím byl na místě starého kostela v letech 1768-1770 postaven nový kostel a roku 1776 též nová fara.

Mše svaté zde bývají zpravidla v sobotu v 17:00 s nedělní platností.

Foto: https://foto.mapy.cz/232428-kostel-ve-Starych-Oldruvkach